Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, η SYSTSERV αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να συμμετάσχει σε δράσεις που ενισχύουν και προστατεύουν το περιβάλλον. Με αίσθημα ευθύνης και δέσμευσης, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε στρατηγικές που όχι μόνο στοχεύουν στη φύτευση δέντρων, αλλά και στην προστασία σπάνιων ποικιλιών φυτών.

 

Συνεργασία με το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ)

Για να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας, συνεργαζόμαστε με το Κοινοτικό Γραφείο Φυτικών Ποικιλιών (ΚΓΦΠ). Το ΚΓΦΠ, υπό την προεδρία του Francesco Mattina, ιδρύθηκε το 1995 και εδρεύει στην Ανζέρ της Γαλλίας. Με προσωπικό 50 ατόμων, διαχειρίζεται το ευρωπαϊκό σύστημα δικαιωμάτων επί φυτικών ποικιλιών, ενθαρρύνοντας την καινοτομία και παρέχοντας καθοδήγηση και βοήθεια στα ενδιαφερόμενα μέρη. Η προστασία των νέων ποικιλιών φυτών σε όλη την ΕΕ συμβάλλει στην προάσπιση των συμφερόντων των δημιουργών νέων ποικιλιών και διασφαλίζει ότι οι επενδύσεις τους στην έρευνα και την καινοτομία είναι επικερδείς.

 

Δράσεις για την Προστασία του Περιβάλλοντος

Οι δράσεις μας εστιάζονται σε συγκεκριμένους στόχους που ενισχύουν την ποικιλότητα των φυτών και προάγουν την υγεία:

1. Χρηματοδότηση για Σπόρους Σπάνιων Ποικιλιών
Με κάθε συνδρομή σας, προσφέρουμε 1 ευρώ για την αγορά σπόρων σπάνιων ποικιλιών φυτών. Αυτή η δράση στοχεύει στην προστασία και διατήρηση αυτών των πολύτιμων φυτών, που αποτελούν σημαντικό κομμάτι της φυσικής μας κληρονομιάς.

2. Εκπαιδευτικά Προγράμματα για Ηλικιωμένους
Οργανώνουμε εκπαιδευτικά προγράμματα για ηλικιωμένους, βοηθώντας τους να ασχοληθούν με τη φύτευση και φροντίδα των σπάνιων ποικιλιών. Μέσω αυτών των δράσεων, επιδιώκουμε να ενισχύσουμε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και την κοινωνική συνοχή.

 

Προάσπιση της Υγείας και Διαφύλαξη του Περιβάλλοντος

Η πρωτοβουλία μας δεν σταματά εδώ. Στόχος μας είναι να επεκτείνουμε τις δράσεις μας, ενσωματώνοντας επιπλέον πρωτοβουλίες που θα προάγουν την περιβαλλοντική βιωσιμότητα και θα ενισχύσουν την υγεία. Επιπλέον, σχεδιάζουμε να συνεργαστούμε με περισσότερους οργανισμούς και κοινότητες, ώστε να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και το εύρος των δράσεών μας.

 

Συμμετοχή και Στήριξη

Σας καλούμε να συμμετάσχετε ενεργά και να στηρίξετε τις πρωτοβουλίες μας. Κάθε συνεισφορά, μικρή ή μεγάλη, είναι πολύτιμη. Μαζί, μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πιο πράσινο και υγιές μέλλον για όλους μας. Η συλλογική μας προσπάθεια θα οδηγήσει σε ουσιαστικές αλλαγές και θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προάσπιση της υγείας.