Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε μια μοναδική ευκαιρία για όλους τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες να αναβαθμίσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στον τομέα της τηλε-νοσηλευτικής. Στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ TeleNursing, προσκαλούμε όλους τους επαγγελματίες υγείας να συμμετέχουν σε απομακρυσμένη εκπαίδευση με θέμα την παροχή φροντίδας απο απόσταση.

Τι είναι η Τηλε-Νοσηλευτική;

Η τηλε-νοσηλευτική συνδυάζει την υγειονομική φροντίδα με την τεχνολογία, επιτρέποντας στους νοσηλευτές να υποστηρίζουν τους ασθενείς σε συνεργασία με ιατρούς που βρίσκονται από απόσταση.

Τι προσφέρει η εκπαίδευση;

Η εκπαίδευση που προσφέρουμε στο πλαίσιο του έργου Erasmus+ TeleNursing περιλαμβάνει:

Εκμάθηση σύγχρονων τεχνολογιών: Γνωρίστε τα εργαλεία και τις πλατφόρμες που χρησιμοποιούνται στην τηλε-νοσηλευτική.
Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Μάθετε πώς να υποστηρίζετε ασθενείς κατά τη διάρκεια τηλεϊατρικών συνεδριών και να χρησιμοποιείτε διαγνωστικά εργαλεία.
Βελτίωση της επικοινωνίας: Αναπτύξτε δεξιότητες επικοινωνίας για να διαχειρίζεστε ασθενείς και συναδέλφους τόσο δια ζώσης όσο και από απόσταση.
Κλινικές εφαρμογές: Εφαρμογές της τηλε-νοσηλευτικής σε διάφορα κλινικά περιβάλλοντα.

Γιατί να συμμετέχετε;

Επαγγελματική ανάπτυξη: Ενισχύστε το βιογραφικό σας και τις επαγγελματικές σας δεξιότητες.

Ευελιξία: Η εκπαίδευση πραγματοποιείται εξ αποστάσεως, επιτρέποντάς σας να συμμετέχετε από οπουδήποτε.

Καινοτομία: Γίνετε μέρος της καινοτομίας στον τομέα της υγείας και υποστηρίξτε την εξέλιξη της τηλε-νοσηλευτικής.

Στόχος του έργου– H ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και η ανάπτυξη των ικανοτήτων των επαγγελματιών υγείας

Τα διαπιστωμένα κενά στις ψηφιακές δεξιότητες σχετικά με τις τεχνολογίες και τα εργαλεία της τηλεφροντίδας, από την πλευρά των νοσηλευτών και των μαιών, αποτελούν μεγάλο βάρος στην απρόσκοπτη παροχή τέτοιων υπηρεσιών, με αποτέλεσμα την μη υποστηριζόμενη φροντίδα υγείας. Τα καινοτόμα εργαλεία θα μπορούσαν να διευκολύνουν το έργο των επαγγελματιών και να είναι πιο αποδοτικά, αξιοποιώντας λιγότερους πόρους και αυξάνοντας την ποιότητα ζωής των πολιτών. Ο βασικός σκοπός του έργου είναι να ενδυναμώσει τους νοσηλευτές με ψηφιακές ικανότητες για τη λειτουργία της πρακτικής ρουτίνας εξ αποστάσεως μέσω της τηλεφροντίδας.

Πώς να δηλώσετε συμμετοχή;

Για περισσότερες πληροφορίες και για την εγγραφή σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω email στο info@systserv.com ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.telenursing.eu

Επωφεληθείτε απο την ευκαιρία να εξελιχθείτε επαγγελματικά και να συμβάλετε στην ανάπτυξη της τηλε-νοσηλευτικής.